LAKI PINGVINI<>
072017<><>

Zint Barcode Studio 2.5.1

Crta, tačka, crta, broj

Informacija je osnova modernog društva i centar rotacije, a ne novac, kako se popularno prepričava, pri čemu su dokazi da živimo u informacionom dobu svuda oko nas. Skoro je nemoguće navesti sve načine na koje se u današnje vreme manipuliše podacima i priča o zaštiti ličnih informacija, slobodnoj razmeni informacija ili informacionim tehnologijama, što sve govori u prilog iznetoj tezi. Vrlo brzo će računari raspolagati dovoljnom snagom i inteligencijom da se komunikacija sa njima neće razlikovati od razgovora sa živim sagovornikom, ali, za sada, još uvek bolje stoje sa manipulacijom informacijama u vidu brojki ili grafički prikazanih podataka. Naravno, govorimo o popularnom bar-kodu (barcode) i sličnim metodama prikaza podataka i informacija, i predstavljamo vam program koji vam omogućava da ove sisteme aktivno koristite, Zint Barcode Studio.

Iako su u upotrebi već više od 50 godina, različiti bar-kod sistemi i varijacije na temu i danas su vrlo popularni i rašireni, zahvaljujući, pre svega, jednostavnoj i jeftinoj implementaciji, ali i značajnom uticaju na automatizaciju. Zint Barcode Studio može da se nosi sa velikim brojem različitih standarda, od evropskog EAN (European Article Number) sistema, koji najveći broj nas i poistovećuje sa terminom bar-kod, preko ostalih nacionalnih ili međunarodnih standarda, pa do specijalizovanih poštanskih, farmaceutskih, ISBN (International Standard Book Number) i QR Code sistema. I pored brojnih mogućnosti, program je vrlo jednostavan, kako dizajnom, tako i za rad.

Radni prozor podeljen je horizontalno u dva podjednaka dela. Gornja polovina služi kao vizuelna pomoć u realnom vremenu, a ispod nje je padajući meni sa izborom željenog standarda. Donji deo ima dva taba, pri čemu u prvom unosimo željeni podatak koji treba kodirati i definišemo dodatne opcije, a u drugom možemo detaljno podešavati izgled generisanog bar-koda. Kada zadovoljimo sve potrebne uslove i podesimo željene parametre, opcijom Save vršimo čuvanje generisanog koda u jedan od ponuđenih formata (PNG, GIF, SVG i drugi). Na ovom koraku nailazimo na mali bug – potrebno je ručno unošenje ekstenzije nakon imena, jer u suprotnom program prijavljuje grešku pri snimanju. Bezazleno, ali iritira. Svakako bi pojedinačno kreiranje većeg broja kodova bilo naporna i vremenski zahtevna aktivnost, pa Zint Barcode Studio može samostalno da generiše sekvencu u željenom formatu ili da učita spisak kodova iz odgovarajuće tekstualne datoteke – super brzo i jednostavno.

Ako se nađete u situaciji koja zahteva obavljanje poslova opisanih u ovom tekstu, sasvim smo sigurni da će Zint Barcode Studio biti na visini zadatka. Stabilan je, brz, jednostavan i, pored opisanog gliča, nismo primetili druge greške. Možda vreme bar-koda bledi u svetlu tehnologija kao što je RFID, ali, do smene generacija, imamo program na koji možemo da se oslonimo.

Goran STRIČIĆ

 
WebTorrent 0.18 (BETA)
Zint Barcode Studio 2.5.1
Šta mislite o ovom tekstu?
Filesystem Hierarchy Standard
Arduino: LED segmenti i matrice

Platforma:
GNU/Linux, *BSD, Windows
Licenca:
GNU GPLv3, BSD
Veličina:
1690 KiB
Cena:
besplatno
Adresa:
zint .org .uk
Home / Novi brojArhiva • Opšte temeInternetTest driveTest runPD kutakCeDetekaWWW vodič • Svet igara
Svet kompjutera Copyright © 1984-2018. Politika a.d. • RedakcijaKontaktSaradnjaOglasiPretplata • Help • English
SKWeb 3.22
Opšte teme
Internet
Test Drive
Test Run
PD kutak
CeDeteka
WWW vodič
Svet igaraNaslovna stranaPrethodni brojeviOpšte informacijeKontaktOglašavanjePomoćInfo in English

Svet kompjutera