LAKI PINGVINI<>
122008<><>

Geany 0.15

I tekst, i IDE

Dobra strana GNU/Linux platforme jeste pregršt najrazličitijih programa za primenu na polju osnovne i napredne obrade teksta, počevši od jednostavnog unosa kratkih zabeleški, pa sve do pisanja kompleksnih programskih projekata. Relativno mlad igrač na ovom igralištu jeste višeplatformski editor teksta Geany, zasnovan na biblioteci Scintilla za obradu teksta i grafičkoj biblioteci GTK2. Omogućava osnovne funkcije lakog i brzog IDE alata za C, Java, JavaScript, PHP, HTML, CSS, Python, Perl, Pascal, Haskell i druge. Podrazumeva se i kuckanje plain teksta.

Na stranici programa dostupan je paket sa izvornim kôdom programa, kao i binarni paket za Windows, dok se binarni paketi za distribuciju koju vi koristite verovatno već nalaze u repozitorijumu (korisnici Fedore će izvršiti naredbu sudo yum –y installgeany). Nakon instalacije, program se smešta unutar odeljka za razvoj softvera u meniju okruženja i nakon klika na ikonicu pokreće se bukvalno za tili čas.

Intuitivni interfejs sastavljen je od dovoljno komponenti, raspoređenih na prava mesta. Meni i podesivi toolbar, uobičajeno, dominiraju vrhom prozora. Leva strana središnjeg dela rezervisana je za dva panela (podrazumevano), od kojih se na prvom (Symbols) nalazi spisak funkcija, makroa, objekata i promenljivih u aktivnom dokumentu, odnosno spisak trenutno otvorenih dokumenata na kartici Documents. Najveću, centralnu površinu zauzima prostor za uređivanje aktivnog dokumenta, sa tabovima za svaki otvoreni dokument na vrhu.

Dno prozora rezervisano je za odeljak sa nizom tabova. Na kartici Status prikazuje se dnevnik rada sa datotekama – koja datoteka i kada je otvorena, sačuvana, zatvorena i drugo, Compiler za dnevnik izveštaja o procesu kompajliranja aktivnog dokumenta i Messages za razne interne informacije o radu programa. Slede Scribble, u koji se mogu smestiti često korišćeni isečci kôda (tzv. scratch board), i Terminal, koji kao emulator terminala omogućava izvršavanje upravo kompajliranog programa ili izmenjene skripte radi provere funkcionalnosti, kao i izvršavanje bilo koje druge komande na računaru.

Uobičajeno za sve programe jeste to da deo prozora uz donju ivicu sadrži statusnu liniju, a da ova u Geanyju prikazuje informacije o broju vrsta i kolona teksta aktivnog dokumenta, broju karaktera unutar izabranog teksta, status ’Insert’ tastera (aktivno umetanje ili prepisivanje teksta), način završetka linije (Unix, Mac, Windows), enkoding, vrstu datoteke, status datoteke (ako je izmenjena stoji indikator MOD), i naposletku naziv funkcije ili klase u kojoj se kursor trenutno nalazi (scope).

Funkcije koje Geany poseduje čine rad lakšim i bržim. Pored uređivanja pojedinačnih datoteka, omogućena je i organizacija po projektima, kojoj smo, ipak, pronašli manu – ne postoji predefinisana struktura projekta, čak ni za popularne programske jezike, te je potrebno ručno napraviti sve potrebne komponente unutar projekta. Za razliku od nekih drugih editora kod kojih korisnik sam mora da izabere vrstu datoteke radi pravilnog naglašavanja sintakse, Geany to čini samoinicijativno. Programerski editor ne bi bio to što jeste da nema funkcije za automatsko dovršavanje započetih funkcija. Na toolbaru se nalaze dugmad za kompajliranje i pokretanje aktivnog dokumenta, dugme za umetanje HEX vrednosti boje (korisno za web razvoj) i dva polja za unos teksta: jedno za pretraživanje dokumenta „uživo” (dok se fraza ukucava) i drugo za prelazak na određenu liniju kôda.

Funkcije za formatiranje strukture kôda uvlačenjem linija po nivoima, kao i skupljanje kôda unutar funkcija i komentara u jednu liniju povećavaju preglednost kôda i dodatno olakšavaju rad. Još jedna funkcija namenjena korisnicima koji često započinju nove datoteke jeste i dodavanje „kostura” prilikom pravljenja novog dokumenta poznatog formata, pa će tako za novonapravljeni PHP dokument automatski biti dodati DOCTYPE, head, title, meta i body delovi.

Očekivano je da ovakav alat omogućava proširivanje ugrađenih mogućnosti pluginovima. Neki od njih se nalaze u paketu sa programom, ali su podrazumevano neaktivni i mogu se aktivirati preko Plugin Managera (meni Tools). Jedan od osnovnih i često sudbonosnih jeste Save Actions (jer svi znamo da „Jesus saves!”), koji, pored omogućavanja automatskog čuvanja aktivnog ili svih otvorenih dokumenata prepisivanjem prethodne verzije, omogućava i čuvanje rezervne kopije u predefinisanom direktorijumu, sa dodatkom vremenske oznake (timestamp) na naziv datoteke.

Ako uzmemo u obzir činjenicu da za funkcionisanje nije potrebno obezbediti kilometarski spisak međuzavisnosti, koje su kod Geanyja svedene na minimum, brzinu pokretanja i fleksibilnost u radu, preglednost, stabilnost i funkcionalnost, Geany izgleda kao veoma dobar alat za svakodnevne potrebe, pa sa pravom možemo reći da su GEdit i Kate dobili ozbiljnog konkurenta. Geany je pravi duh iz čarobne lampe, koji se pojavi baš kada zatreba, u trenutku kada protrljamo lampu.

Aleksandar UROŠEVIĆ

 
PCBSD 7.0.1
Arch Linux 2008.06
Geany 0.15
Šta mislite o ovom tekstu?
OggConvert 0.3.2

Platforma:
GNU/Linux, Windows, Mac OS X
Licenca:
GNU GPLv2
Veličina:
2,2 MB RPM; 6 MB na HD-u
Cena:
program je besplatan
Adresa:
www .geany .org
Home / Novi brojArhiva • Opšte temeInternetTest driveTest runPD kutakCeDetekaWWW vodič • Svet igara
Svet kompjutera Copyright © 1984-2018. Politika a.d. • RedakcijaKontaktSaradnjaOglasiPretplata • Help • English
SKWeb 3.22
Opšte teme
Internet
Test Drive
Test Run
PD kutak
CeDeteka
WWW vodič
Svet igaraNaslovna stranaPrethodni brojeviOpšte informacijeKontaktOglašavanjePomoćInfo in English

Svet kompjutera