SERVIS<>
082007<><>

EasyPHP, Apache2Triad, WAMP5, XAMPP, The Uniform Server

Prva WAMP petorka

Pet najčešće korišćenih aplikacija koje objedinjuju HTTP server, server za bazu podataka i neki od interpretera (PHP, Perl, Ruby)

U prošlom broju smo predstavili neke od najčešće korišćenih CMS-ova na Internetu. Mnogima će ovo biti dovoljno da počnu da se interesuju za hostovanje svojih web sajtova, foruma ili blogova. Ipak, neki će poželeti da svoje sajtove prethodno dizajniraju i isprobaju na svom računaru ili, kako se u žargonu kaže – u lokalu.

Ako je vaš sajt pisan isključivo u HTML-u ili u Flashu, tada vam nije potreban server za testiranje. Ali, ukoliko je vašem sajtu potrebna baza podataka ili ukoliko je pisan u nekom od jezika koji se interpretiraju na serveru kao što su PHP, Ruby ili Perl, tada vam je potreban HTTP server, kao i serveri za interpretaciju korišćenog jezika i baze podataka. Korisnici operativnog sistema Windows najčešće biraju kombinaciju Apache kao HTTP servera, MySQL servera za bazu podataka i PHP interpreter. Skup ovih aplikacija popularno se naziva WAMP (Windows, Apache, MySQL, PHP).

Da biste računar pretvorili u server na kojem će se pokretati željeni web sadržaji, potrebno je da skinete sa Interneta najnovije verzije ovih komponenti a zatim ih i instalirate . Čitava procedura instalacije ne traje duže od nekoliko minuta, ali koraci koji slede često zadaju glavobolje. Problem je u tome što uspešno povezivanje ovih komponenti najčešće zahteva modifikaciju konfiguracionih fajlova. Za one koji se bave web dizajnom godinama ovo ne bi trebalo da predstavlja prevelik posao, ali početnike upravo ovaj korak zauvek otera iz sveta dizajna web sajtova.

Rešenje

U poslednjih nekoliko godina pojavio se popriličan broj grupa aplikacija koje se mogu nazvati „3 u 1” paketima. Instalacijom nekog od ovih softverskih paketa dobijate Apache server, MySQL server i PHP na računaru bez potrebe da uopšte menjate konfiguracione fajlove. Sva podešavanja koja su neophodna za efikasno funkcionisanje kombinacije servera i interpretera već su preinstalirana u paketu, a vaš deo posla je jedino da definišete imena i mesta na hard disku direktorijuma u kojima će se instalirati aplikacija. Ostalo je još da odaberete koreni direktorijum za smeštanje poddirektorijuma svojih sajtova ili foruma koji se, nakon podizanja Apache servera pojavljuju kao poddomeni na http://localhost ili http://127.0.0.1.

Koristeći neki od ovih paketa, bilo da ste dizajner ili želite da testirate web aplikaciju na svom računaru, to možete da učinite na brz i jednostavan način. U paketu sa osnovnim komponentama često dolaze i razne aplikacije koje olakšavaju rad sa dinamičkim web stranicama. Obavezan deo svakog WAMP sistema jeste i aplikacija phpMyAdmin koja čini upravljanje MySQL bazama mnogostruko lakšim. Ovaj mali pomoćnik postaje nezaobilazan deo svakog sistema sa MySQL bazom podataka jer nudi veliki broj mogućnosti, od kreiranja tabela, SQL upita, postavljanja prava korisnika do generisanja PHP koda koji izvršava upit koji želite.

Zaštita podataka na serveru realizovana je uvođenjem dodatka ZendOptimizer, aplikacije koja omogućava pokretanje PHP stranica koje su zaštičene sistemom ZendGuard koji podiže nivo sigurnosti PHP koda na maksimum. Na ovaj način onemogućavaju se neželjeni upadi u delove aplikacije ali se i sam kod štiti od kopiranja (jer nisu sve aplikacije otvorenog i besplatnog koda), čime je onemogućena njegova nelegalna upotreba.

Neki od paketa imaju ugrađen SQLiteManager, aplikaciju koja omogućava da prebacite sadržaj svoje MySQL datoteke u SQLite, popularan SQL standard velike brzine i minimalne veličine fajlova. SQLite je cenjen i zbog poštovanja ACID (atomic, consisted, isolated, durable) standarda transakcija koje garantuju nedeljivo izvršavanje, konzistentnost i trajnost transakcija, kao i garancije da će se transakcija izvršavati tako da za vreme njenog izvršavanja promene neće biti vidljive drugim operacijama koje se paralelno izvršavaju.

Podrška za biblioteke funkcija koje garantuju sigurnost ili dodaju funkcionalnost Apache serveru često je implementirana u WAMP platformama. Najkorišćenija sigurnosna biblioteka je OpenSSl, koja nudi podršku za kriptografske protokole SSL i TLS za zaštitu prenosa podataka, dok su najkorišćeniji dodaci za Apache mod_ssl, koji SSL enkripciju sprovodi preko servera, i mod_perl, koji sistemu dodaje Perl interpeter.

Kreatori platformi su morali da razmišljaju o još jednom problemu – nekompatibilnosti verzija PHP-a. U julu 2004. godine svetu je predstavljena verzija 5.0 ovog skripting jezika, a on sa sobom nije doneo podršku za aplikacije pisane u verzijama 4 ili ranijim. Prelazak velikog broja sajtova na novi standard naterao i proizvođače WAMP platformi da implementiraju aktuelnu verziju. Ipak, neki paketi su zadržali mogućnost korišćenja i jednog i drugog standarda. Potrebno je da pokrenete određeni batch fajl ili da odaberete odgovarajuću opciju na grafičkom korisničkom panelu paketa.

WAMP sistema ima mnogo, ali samo nekoliko njih ima kvalitet i pouzdanost, uz očuvanu jednostavnost i pristupačnost svim aspektima aplikacije. Ti sistemi su sada pred vama.

EasyPHP

Paket EasyPHP već je dugo prisutan na sceni WAMP paketa. Još 2000. godine na sajtu SourceForge.net predstavljen je kao projekat i od tada je stekao veliki broj korisnika, između ostalog i zbog toga što su nuđene verzije na engleskom i francuskom jeziku. Možemo reći da je ovaj paket skup osnovnih komponenti, a njegova poslednja verzija, 2.0 beta 1 nudi Apache 2.2.3, PHP 5.2.0, MySQL 5.0.27, phpMyAdmin 2.9.1.1 i SQLiteManager 1.2.0.

Nakon instalacije i pokretanja izvršne verzije, kontrolni panel se smešta u System Tray. Na tom panelu nalaze se prečice za log fajl, konfiguraciju paketa, otvaranje početne stranice na http://localhost, kao i komande Start/Stop za startovanje ili gašenje Apache i MySQL servera. U okviru instalacije, direktorijum www služi za smeštanje poddirektorijuma koji sadrže skripte za izvršavanje.

EasyPHP ima dobru podršku. Na sajtu www.easyphp.org nalazi se odeljak sa često postavljanim pitanjima i forum za razrešavanje najčešćih problema s kojima se korisnici susreću. Ovaj paket preporučujemo apsolutnim početnicima zbog njegove jednostavnosti i dostupnosti svih osnovnih komandi sistema na jednom mestu, ali upozoravamo da pitanja sigurnosti ovde nisu rešena te da se za ozbiljnije sajtove mora naći srazmerno bogatiji paket.

Apache2Triad

 
Apache2Triad je jedan od sadržajno najbogatijih WAMP paketa koji ćete naći na Internetu. Poslednja verzija je opremljena Apacheom 2.0.52 uz biblioteke OpenSSL 0.9.7d, mod_ssl 2.0.48 i SSLCert 1.0, PHP 5.0.3 sa dodacima Pear Smarty 2.6.3, Zend Optimizer 2.5.7, dbg 2.11.30 i Xdebug 2.0.0beta1, MySql 4.0.23 i popriličan broj FTP i mail dodataka.

Upravljanje svim aspektima paketa vrši se iz posebno pripremnjenog kontrolnog panela Apache2TriadCP koji je organizaciono podeljen na četiri dela. S leve strane se nalaze informacije o svim modulima a s desne tri podsekcije: System, Servers i Interpreters. U prvom odeljku možete dobiti podatke o stanju i eventualnim greškama Apache servera, kao i o pokušajima upada sa nezaštićenih lokacija. Moguće je i podesiti sigurnost čitavog sisetma korišćenjem Server Protection konfiguracije, proveriti da li se pojavila nova verzija paketa ali i popraviti nedostaci u MySQL instalaciji. Odeljak Servers nudi mogućnost upravljanja Apache i MySQL serverom, ali i svim ostalim dodatim modulima poput PGSQL (PostgreSQL), XMAIL, OpenSSL ili SlimFTPd. Poslednji odeljak objedinjuje kontrolu nad skripting jezicima u sistemu. Prisutni su jezici PHP, Perl i Python i omogućeno je da se prikažu svi logovi korišćenja i dokumentacija nekog od jezika i da se konfiguriše ponašanje servera prema jeziku.

Ozbiljan, moćan i efikasan, paket Apache2Triad pokreće nekoliko veoma značajnih sajtova među kojima su i oni koje potpisuju vlade Turske i Brazila. Kompletnu dokumentaciju, uputstva, forum i zanimljivosti možete naći na http://apache2triad.net. Predlažemo ovo rešenje ozbiljnijim korisnicima sa većim zahtevima po pitanju sigurnosti i podrške za više skripting jezika.

WAMP5

Ako među predstavljenim WAMP sistemima tražito jednostavan sistem za testiranje sajtova sa dinamičkim sadržajem a ne zanimaju vas previše sigurnosni problemi niti vam je potrebno ništa više od kombinacije Apache + MySQL + PHP, WAMP5 se nameće kao prvi pik. Poslednja verzija 1.7.2 dolazi sa Apache 2.2.4, PHP 5.2.3 i MySQL 5.0.41. Kao dodatne module, na sajtu www.wampserver.com naći ćete PHP4.4.7 ADD-ON koji nudi mogućnost pokretanja verzija 4 i 5 PHP-a, dodatak za upravljanje MySQL bazama, ZendOptimizer i modul za statistiku poseta sajtu.

U vaš System Tray biće smeštena ikonica kontrolnog panela aplikacije, pomoću kojeg moćete startovati ili stopirati sve servere ili svaki ponaosob, a možete i pogledati www direktorijum koji sadrži sve kreirane poddirektorijume (sajtove). Sam paket je veoma intuitivan, bez skoro ikakvog uključivanja korisnika u postupak podešavanja, i kao takav zaslužuje svaku preporuku početnicima.

XAMPP

O proizvodu firme Apache Friends već smo pisali (SK 8/2005) i predstavili smo verziju 1.4.13. Tačno dve godine kasnije, XAMPP je stigao do verzije 1.6.2 koja sa sobom nosi Apache 2.0.59, MySQL 5.0.41, PHP 5.2.2, PHP 4.4.7 i phpMyAdmin 2.10.1 kao osnovni skup modula.

Ovaj WAMP paket ima jednu osobinu koja ga izdvaja od ostalih – postoje verzije za Windows (98, NT, 2000, 2003, XP, Vista), Linux, MacOS i Solaris. Spisak dodataka koji dolaze uz osnovnu verziju veoma je dugačak, a pomenućemo MiniPerl 5.8.7, OpenSSL 0.9.8e, Webalizer 2.01-10, Mercury Mail Transport System v4.01a, FileZilla FTP Server 0.9.23, SQLite 2.8.15, ADODB 4.94 i Zend Optimizer 3.2.4. Sa zvaničnog sajta www.apachefriends.org/en/xampp možete skinuti i dodatke za Tomcat server (Java Servlets) i skripting jezik Perl. Odskora XAMPP dolazi u dve verzije, XAMPP i XAMPP Lite. Verzija Lite je minimalna, portabilna verzija sistema koja se može prenositi na USB fleš disku. Autor ovu verziju zove „Take-Run-Delete-Forget-it”, (uzmi-pokreni-izbriši-zaboravi) što znači da instalacija ovog paketa ne beleži ništa u Windows Registry.

Instalacijom osnovnog paketa XAMPP-a dobijate izuzetno funkcionalan sistem za razvoj, testiranje i hostovanje dinamičkih sajtova. XAMPP CP predstavlja panel za kontrolu servisa koje nudi ovaj paket i, nakon njegovog pokretanja i izbora odgovarajućih servisa, smešta se u System Tray. Odlaskom na stranicu http://localhost pokreće se administracioni deo paketa – stranica na kojoj je moguće videti status svih servisa, izvršiti prebacivanje verzija PHP jezika, pogledati statistiku poseta sa grafikonima po mesecima, ali i pokrenuti nekoliko zanimljivih skriptova poput onog koji računa bioritam na osnovu vašeg datuma rođenja, mini-baze podataka vaše CD kolekcije ili malog telefonskog imenika. Ova stranica je realizovana na čak 11 jezika među kojima nema srpskog, ali ima slovenačkog, pa postoji velika šansa da će se uskoro i naš prevod naći u standardnoj distribuciji.

XAMPP nije konfigurisan da bude bezbedan i autori napominju da on i nije predviđen za sigurnosni server. Ipak, pokretanjem posebnog odeljka Security moguće je uvesti sisteme zaštite koji se mogu smatrati dovoljnim, a to su uvođenje pristupnih šifri za MySQL i phpMyAdmin, ali i sam direktorijum XAMPP-a, gledano spolja. Treba napomenuti da ovaj paket, za razliku od prethodno opisanih sistema, smešta poddomene u direktorijum htdocs u okviru svoje instalacije.

The Uniform Server

Uniform Server je jedan od najpopularnijih WAMP paketa, koji je u prvi plan isplivao zbog kvaliteta, jednostavnosti, portabilnosti i prevoda na sedam jezika. Ovaj paket ne upisuje ništa u Windows Registry i u potpunosti je portabilan te se može pokretati i sa USB fleš diska. U verziji 3.5 koja nosi kodno ime Apollo stižu nam Apache 2.0.59, MySQL 5.0.41, PHP 5.2.3 i phpMyAdmin 2.10.1. Od poznatijih dodataka koje je autor ugradio u ovu verziju tu su phpMyBackupPro 2.1, ActivePerl 5.8.8.820 kao i nekoliko skriptova za ubrzavanje i povećanje sigurnosti.

Ako odete na zvanični sajt paketa www.uniformserver.com, naći ćete odličnu tehničku podršku sa posebnim odeljkom po imenu UniCenter u kojem se nalaze kompletna uputstva za instalaciju, otklanjanje problema, ali i za prijavljivanje autorima problema u radu koji još nisu rešeni. Tu se nalaze i detaljna uputstva kako instalirati najpoznatije alate za blogove, forume i Wiki, uputstva za MySQL i FTP kontrolu i slično. Ako u browser unesete http://localhost/apanel/ pozivate administratorski panel u kojem se nalaze osnovne komande sistema, a kontrolni panel po imenu UniTray sa komandama za kontrolu servera smešta se u System Tray. Poddomeni su smešteni u direktorijum www, kao i kod većine drugih WAMP sistema.

Karakteristike koje Uniform Server stavljaju u prvi plan jesu njegova portabilnost, sigurnost i fantastična tehnička podrška. Briga autora o tome da ovaj paket bude u potpunosti lišen problema i programerskih grešaka za svaku je pohvalu i predstavlja pravi primer održavanja jednog ovakvog projekta.

• • •

Utakmica WAMP sistema je završena, a takmičare prema rezultatima možemo svrstati u tri kategorije, pri čemu je prva kategorija najprofesionalnija, a treća najelementarnija.

Treću čine paketi za početnike. U njoj se nalaze EasyPHP i WAMP5 koji svojom jednostavnošću garantuju uspeh za one koji prvi put ulaze u svet dizajna i testiranja dinamičkih sajtova. Drugu čini Uniform Server koji svojom portabilnošću i odličnom podrškom predstavlja odličan izbor za one koji bi želeli nešto sigurniji i bogatiji paket od onih koji nude sistemi iz treće kategorije. Na kraju, u prvu kategoriju su ušli Apache2Triad i XAMPP koji su robusna i sigurnosno zaokružena rešenja sa velikim brojem dodataka što olakšavaju rad i amaterima i profesionalcima. Dodatna prednost XAMPP-a jeste mogućnost instalacije na sve operativne sisteme, ali i prenosna Lite verzija.

Napomenimo samo da su svi sistemi na testu besplatni za korišćenje. Srećan rad!

Momir ĐEKIĆ

 
 AKCIJE
World Summit Award – srpsko finale
SK Case Chase: Kućište „Hitman”

 PRIMENA
Medicinska dijagnostika

 KOMPJUTERI I FILM
„Transformersi”

 DOMAĆA SCENA
Virtuelno-interaktivni simulator vožnje
Prva juniorska balkanska olimpijada iz informatike

 SITNA CREVCA
Optički skeneri

 SERVIS
EasyPHP, Apache2Triad, WAMP5, XAMPP, The Uniform Server
Šta mislite o ovom tekstu?
Home / Novi brojArhiva • Opšte temeInternetTest driveTest runPD kutakCeDetekaWWW vodič • Svet igara
Svet kompjutera Copyright © 1984-2018. Politika a.d. • RedakcijaKontaktSaradnjaOglasiPretplata • Help • English
SKWeb 3.22
Opšte teme
Internet
Test Drive
Test Run
PD kutak
CeDeteka
WWW vodič
Svet igaraNaslovna stranaPrethodni brojeviOpšte informacijeKontaktOglašavanjePomoćInfo in English

Svet kompjutera