LAKI PINGVINI<>
122006<><>

KRename 3.0.12

Preimenuj me nežno

Sve stvari na računaru mogu da se urade na teži i na lakši način, a pitanje je znanja, ukusa i vremena koji od njih će biti odabran. Verovatno je većini čitalaca, dok ovo čita, na umu taster ’F2’ ili ’F9’ (u zavisnosti od fajl menadžera koji koriste) odnosno komanda mv za one „druge”. U suštini, to i jeste osnovna svrha promene naziva datoteka kada se radi o manje od tri datoteke. E, tu u igru ulazi čuveno „ali”... Šta kada imate desetine datoteka koje treba preimenovati tako da odgovaraju vašem načinu katalogizacije? Neko će reći da se find, mv, sed i tr lako udružuju u moćnu alatku za preimenovanje, neko će preporučiti rename, a mi ćemo predstaviti KRename.

KRename je grafička alatka za KDE (sva sreća pa radi i u drugim okruženjima!), koja na jednostavan način omogućava promenu naziva datoteka po određenim kriterijumima koje zadaje sam korisnik. Zvuči poznato? Ali to nije sve, to je samo početak.

Pri prvom pokretanju programa pred korisnikom se pojavljuje KRename u režimu „čarobnjaka” koji se sastoji od tri koraka i namenjen je početnicima. Napredni korisnici će u podešavanjima najčešće izabrati tabbed GUI koji „otključava” neke skrivene opcije.

Da se vratimo na početnike. Prvi korak predstavlja dodavanje datoteka nad kojima želimo da izvršimo intervenciju promene naziva. Poruka „Please add some files...” na sredini prozora programa prosto bode oči pa je ovaj korak nemoguće preskočiti. Ako su predmetna vrsta datoteka slike, može se uključiti opcija Preview koja na listi datoteka daje umanjeni prikaz slike. U slučaju da predefinisani način sortiranja ne odgovara potrebama korisnika, vizuelno se može promeniti raspored datoteka koji će kasnije imati uticaja na akciju preimenovanja. Naime, datoteke na vrhu liste biće obeležene manjim, a one na dnu liste većim brojem, u slučaju da se koristi brojač. Čak i ako nisu u pitanju slike, raspoređivanje datoteka se vrši tako što se izabere ona kojoj se želi promeniti raspored, pa se klikne na strelicu nagore ili nadole onoliko puta koliko je potrebno da se izabrana datoteka nađe na željenoj poziciji.

Kada je raspoređivanje gotovo, klikom na taster Next može se preći na sledeći korak. U drugom koraku bira se način preimenovanja između običnog preimenovanja ulaznih datoteka, pravljenja kopija originala sa novim nazivima na novoj lokaciji odnosno premeštanje originala sa novim nazivima na novu lokaciju. U slučaju da destinaciona datoteka već postoji, moguće je programu narediti da je prepiše novom preimenovanom verzijom datoteke. I da posle ne bi bilo glavobolje zbog pogrešno preimenovanih i/ili premeštenih datoteka, program može da napravi Undo skript koji će lako sve akcije vratiti u pređašnje stanje, čak i po zatvaranju programa.

Treći korak je ono što čini KRename: određivanje parametara i načina promene naziva. Nazivu datoteke mogu da se dodaju prefiks i sufiks kao proizvoljan tekst, brojač ili datum, originalni naziv i ekstenzija mogu da se ostave netaknuti, da se pretvore u mala ili velika slova, da se postave početna velika slova za svaku reč ili da se postavi proizvoljan tekst. Za naziv i ekstenziju se mogu koristiti specijalne funkcije za koje se, nažalost, sintaksa može videti samo u naprednom režimu rada jer autori nisu računali na to da bi i početnici voleli da se poigraju sa specijalnim funkcijama. Za brojač se može odrediti početni broj od kojeg brojač kreće i broj cifara od kojih se brojač formira.

I da priča o izboru krajnjeg naziva ne bi bila ovako „uprošćena”, brine se deo Find and Replace... Jednostavno je, u polje Find upisuje se fraza koja se traži, a u polje Replace with fraza kojom će prethodna biti zamenjena. I da se dodatno zakomplikuje, sve ovo se pored obične zamene može uraditi i upotrebom regularnih izraza ako se aktivira opcija Regular expression, pri čemu postaje dostupno i dugme Edit iza kojeg se krije alatka za vizuelno editovanje regularnih izraza KregexpEditor (sastavni je deo KDE okruženja). I još jedna sitnica da stvar ne bude nedovoljno složena: može se definisati više od jednog uslova za Find and Replace i oni će se primenjivati jedan za drugim od vrha naniže na listi.

Za napredne korisnike koji izaberu „teži” režim rada, postaje dostupna kartica Plugins. U ovom delu se može primeniti neka komanda nad datotekom koja se procesira (Command Plugin), mogu se promeniti dozvole pristupa i vlasništvo nad datotekom (Permissions), postaviti datum i vreme otvaranja i/ili promene datoteke (Date & Time), grupisati datoteke po završetku preimenovanja u posebne direktorijume (Dir Plugin). Postoje još dva PlugIna koja su nedovoljno testirana i mogu dovesti do gubitka podataka pa ih ovom prilikom nećemo pominjati.

U poslednjem koraku (Filename) u ovom režimu dostupno je ranije pomenuto dugme Functions... koje odaje utisak kompletnosti ovog programa. Naime, pored ugrađenih funkcija, poput uzimanja naziva datoteke od drugog do šestog karaktera za novi naziv, nudi se i mogućnost zadavanja dela ili kompletnog novog naziva prema sistemskim funkcijama (npr. ubacivanje naziva vlasnika ili datuma modifikacije datoteke), kao i posebne karakteristike za različite vrste datoteka (EXIF polja za JPEG, dužina trajanja videa za AVI, bitrate za MP3, broj datoteka u .torrent kontejneru i dimenzije slike za BMP samo su jedan mali deo svega što je ponuđeno).

Kada se namesti i poslednji fragment ciljnog naziva, dovoljno je kliknuti na dugme Finish i sačekati nekoliko trenutaka da manje ili više složena procedura preimenovanja bude završena. Ako se predomislite i požalite što ste odradili nešto ovim programom, a pre tog pokajanja ste napravili Undo skriptu, dovoljno je da iz menija Extras izaberete stavku Undo Old Renaming Action, pronađete skriptu i kliknete na dugme Start i sve će se vratiti u stanje pre promena kao da ih nikada nije ni bilo.

I tako od jednostavnog ’F2’ stigosmo do nuklearne fizike i teorije relativiteta, a sve da bismo promenili nazive gomile datoteka na računaru.

Aleksandar UROŠEVIĆ

 
XGL i AIGLX 3D grafička okruženja
KRename 3.0.12
Šta mislite o ovom tekstu?
EasyTAG 1.99.12

Platforma:
GNU/Linux
Veličina:
334 KB RPM, 988 KB na HD
Cena:
Program je besplatan
Adresa:
www .krename .net
Home / Novi brojArhiva • Opšte temeInternetTest driveTest runPD kutakCeDetekaWWW vodič • Svet igara
Svet kompjutera Copyright © 1984-2018. Politika a.d. • RedakcijaKontaktSaradnjaOglasiPretplata • Help • English
SKWeb 3.22
Opšte teme
Internet
Test Drive
Test Run
PD kutak
CeDeteka
WWW vodič
Svet igaraNaslovna stranaPrethodni brojeviOpšte informacijeKontaktOglašavanjePomoćInfo in English

Svet kompjutera