LAKI PINGVINI<>
102006<><>

Arhiviranje letovanja

...ili kako prebaciti digitalne fotografije na računar

Sezona godišnjih odmora se završila, digitalni ljubimci su zasićeni fotografijama voljenih, dece i prijatelja, pejzaža, plaža i planina, kućnih ljubimaca i ostalih živuljki i samim tim spremni za jedno olakšavajuće pražnjenje (pod uslovom da ste imali sreće da vam ljubimac preživi Marfijev zakon, za razliku od autora ovog teksta). U najboljem slučaju dovoljno je spojiti digitalni fotoaparat s računarom (obično to ide preko priloženog USB kabla), kliknuti nekoliko puta mišem i sačekati da uspomene prelete na magnetne ploče vašeg hard diska. Ne, niste ni vi pogrešno pročitali niti smo mi mislili na neke „ne-pingvinske” operativne sisteme; mislimo na Ubuntu (SK 7/2006). U najgorem slučaju, ako pingvin ne podržava vašeg ljubimca, i za to ima rešenja, i to jednostavnog. No, da vas više ne držimo u neizvesnosti, prestanite da grickate nokte jer ćemo vam otkriti male tajne popularne distribucije.

PTP

Za potpuno automatizovano prebacivanje materijala sa digitalnih fotoaparata na računar staraju se HAL, udev i gPhoto. Sve ove čarobne alatke već se nalaze na Ubuntu Dapper Drakeu u odgovarajućim verzijama. Jedini uslov koji vaš ljubimac treba da ispuni jeste da ima podršku za PTP (Picture Transfer Protocol) i da je podržan gPhoto projektom (potražite model vašeg aparata na adresi www.gphoto.org/proj/libgphoto2/support.php). Ako jeste podržan, prestanite da se češkate po glavi i usredsredite potpunu pažnju na sledećih nekoliko rečenica.

Povežite fotoaparat s računarom kablom koji ste dobili u paketu sa aparatom i sačekajte nekoliko trenutaka da sistem konstatuje novopriključeni hardver. Tada će se pokrenuti gThumbs sa upitom da li želite da uvezete fotografije sa prepoznatog uređaja. Ukoliko odgovorite potvrdno, klikom na dugme ’Import photos’ pokrenuće se rutina za automatsko prepoznavanje modela aparata i protokola za prenos, izlistati materijal na aparatu i ponuditi da izaberete ono što želite da se prenese. Isklikćite na željene fotografije i video-zapise, kliknite na dugme ’Import’ i sačekajte da se materijal prebaci na računar. Brzina prenosa zavisi od brzine USB porta na vašem aparatu i može da se kreće od 256 KB/s kod USB 1.1 do nekoliko MB/s kod USB 2.0 kamera.

Kad se prenos završi, otvoriće se prozor gThumbsa za pregled biblioteke fotografija na računaru. Ukoliko ne želite da prenesete još neku fotografiju, komotno možete zatvoriti dijalog za uvoz. Nadalje sa prenetim uspomenama radite šta vam je volja. Da, gotovo je, nema više! Nema kuckanja po terminalu, nema jurcanja za alatom koji bi dovukao ono što vam je potrebno; u slučaju Ubuntua, sve je već tu, nadohvat ruke.

gThumbs je program za pregled slika sa ugrađenom rutinom za uvoz fotografija sa digitalnih fotoaparata, dolazi uz GNOME okruženje (koje je kod Ubuntua podrazumevano) i može zadovoljiti osnovne potrebe manje zahtevnih korisnika. Međutim, da korisnici drugih distribucija ne bi bili zapostavljeni ili ako korisnici Ubuntua požele više kontrole, biće potreban neki specijalizovan program za uvoz fotografija.

 
Jednostavniji, sa manje mogućnosti, jeste GTKam koji je zapravo samo osnovni grafički frontend za gPtoto. Ako program sam ne prepozna aparat po njegovom povezivanju sa računarom, potrebno je iz menija Camera izabrati stavku Add camera, izabrati model, način povezivanja i brzinu prenosa. Po dodavanju aparata biće skeniran njegov sadržaj i na glavnom prozoru u levom oknu postavljeno stablo direktorijuma aparata, a u desnom spisak fotografija i video-materijala na aparatu. Nakon izbora fotografija i videa koje želite da prenesete, treba iz priručnog menija (dobija se desnim klikom na listu fotografija) izabrati stavku Save As, a potom i direktorijum na disku u koji će izabrani materijal biti sačuvan. GTKam još nudi mogućnost pregleda fotografija sa fotoaparata u internom ili izabranom spoljnom pregledniku i to bi otprilike bilo sve što ovaj program nudi. Generalno gledano, ako nemate gThumbs, to jest GNOME, kao ni KDE, već koristite neko drugo grafičko okruženje, ovaj program može da zadovolji potrebe prenosa materijala sa digitalnog fotoaparata za korisnike koji dodatne funkcije imaju u drugim specijalizovanim programima.

Drugi, kvalitetniji i kompletniji alat jeste digiKam, prvenstveno namenjen za KDE okruženje, ali se može koristiti i na drugima. Neke distribucije ga već imaju u paketu, a za druge ga je potrebno naknadno instalirati. Da bi pokazao sve svoje čari, potreban je i paket digiKam Image Plugins koji zahteva libKIPI i KIPI Plugins biblioteke (KDE Image Plugin Interface). O njima nećemo pisati ovom prilikom, ali valja pomenuti da ih koristi više programa iz KDE svite kao što su GwenView (SK 2/2006), KimDaBa i ShowImg.

Po prvom pokretanju digiKama, korisniku se postavlja upit da izabere lokaciju na hard disku na kojoj će biti napravljen koreni direktorijum buduće biblioteke fotografija. Kada se to uradi, treba dodati aparat u program izborom stavke Add Camera iz menija Camera. Zanimljivo je što se pored PTP fotoaparata mogu dodati i oni koji sa računarom komuniciraju preko protokola USB Mass Storage, a nudi se i uvoz fotografija sa prenosnih medija, kao i sa lokalnih diskova. Fotografije se mogu pakovati u posebne albume, mogu im se dodeljivati oznake i komentari te upotrebiti čitav spektar raznih funkcija koje omogućava gorepomenuti KIPI.

Sam uvoz materijala se svodi na izbor izvora iz menija Camera, nakon čega se pokreće dijalog u kojem se prikazuju fotografije i video-zapisi sa aparata. Ukoliko ne želite da prenesete kompletan sadržaj aparata (stavka Download All iz menija za dugme Download), mogu se izabrati samo one datoteke koje želite da prenesete i iz pomenutog menija izabrati stavka Download Selected. Osim preuzimanja, moguće je brisati sve ili samo izabrane datoteke sa fotoaparata. U ovom dijalogu se nalaze kartice Properties, Metadata i Settings sa detaljnim informacijama o trenutno izabranoj datoteci na aparatu. Pre nego što se fotografije smeste na hard disk, treba još izabrati već postojeći ili napraviti nov album u koji će fotografije biti smeštene. Nakon prenosa, kolekcija fotografija u izabranom albumu biće punjena uspomenama.

USB Mass Storage i Card Reader

Ako vaš fotoaparat nema podršku za PTP, onda verovatno podržava USB Mass Storage, tj. ponaša se kao prenosni USB disk. Povežite aparat i računar priloženim USB kablom i u direktorijumu /media pojaviće se novi direktorijum sa montiranom memorijskom karticom koja se nalazi u aparatu. Ovom direktorijumu možete pristupiti ili iz fajl menadžera (kod Ubuntua je to Nautilus) ili preko gThumbsa koji se u ovom slučaju automatski pokreće. Za druge distribucije umesto gThumbsa može se koristiti pomenuti digiKam. Prenos datoteka u ovom režimu vrši se selekcijom željenih fotografija i video-materijala na aparatu i vrši se copy&paste u željeni direktorijum na hard disku.

Ako pak vaš digitalni fotoaparat nije podržan ni gPhoto projektom niti ima USB Mass Storage režim rada, ne preostaje vam ništa drugo nego da memorijsku karticu iz kamere ubodete u čitač memorijskih kartica. Dovoljno je da umetnete memorijsku karticu na kojoj se nalaze uspomene sa odmora nakon čega će se pokrenuti upitni dijalog gThumbsa sa informacijom da je pronađena foto-kartica (photo card) i pitanjem da li želite da uvezete materijal s nje. Procedura izbora materijala za prenos i sam prenos identični su onima kod PTP režima. Jedino što u ovakvom pristupu problemu može da se ispreči jeste da nemate čitač memorijskih kartica. U tom slučaju, razmislite o nabavci jednog multifunkcionalnog čitača jer oni ne koštaju puno, a mnogo daju.

Zanimljivo je što se po umetanju memorijske kartice u čitač na desktopu pojavljuje novi prenosni uređaj kojem, kao i svakom drugom prenosnom disku, možete da pristupate klikom na ikonicu memorijske kartice.

• • •

Sve pomenute radnje tako kako su opisane, bez dodatnog „čačkanja” po sistemu, rade na distribuciji Ubuntu Dapper Drake. Manje ili više slično, sve funkcioniše i na drugim popularnim distribucijama optimizovanim po user friendly sistemu, s tim što je na neke potrebno naknadno dodati gPhoto alatke i neki od pomenutih specijalizovanih programa (gtkam, digiKam), dok će za preostala dva metoda biti dovoljno i ono što se već nalazi na sistemu.

Mislimo da će svaki korisnik u pomenuta tri načina prenosa pronaći onaj koji će mu omogućiti da trenutke zabeležene na zasluženom godišnjem odmoru prenese na svog velikog limenog mezimca.

Aleksandar UROŠEVIĆ

ProjekatProgram
Veličina (source / na HD)
Adresa
gPhotolibgPhoto2
2,94 MB / 9,77 MB
gphoto.org
gPhoto2
530 KB / 750 KB
GTKam
790 KB / 2,03 MB
digiKamdigiKam
6,22 MB / 13,85 MB
digikam.org
digiKam Image Plugins
3,38 MB / 9,72 MB
KIPIlibKIPI
532 KB / 930 KB
extragear.kde.org/ apps/ kipi/
KIPI Plugins
6,70 MB / 27 MB
libKEXIF
447 KB / 250 KB
 
Može li?
Arhiviranje letovanja
Šta mislite o ovom tekstu?
Home / Novi brojArhiva • Opšte temeInternetTest driveTest runPD kutakCeDetekaWWW vodič • Svet igara
Svet kompjutera Copyright © 1984-2018. Politika a.d. • RedakcijaKontaktSaradnjaOglasiPretplata • Help • English
SKWeb 3.22
Opšte teme
Internet
Test Drive
Test Run
PD kutak
CeDeteka
WWW vodič
Svet igaraNaslovna stranaPrethodni brojeviOpšte informacijeKontaktOglašavanjePomoćInfo in English

Svet kompjutera