SERVIS<>
092005<><>

Izbor napajanja

Sabiranje snage

Svi megaherci i gigabajti mogu postati potpuno beznačajni ukoliko je napajanje računara previše slabo ili nepouzdano. Kako izabrati napajanje koje će biti dovoljno snažno za stabilan rad računara?

Prilikom kupovine računara mnogi korisnici pažnju posvećuju pre svega izboru procesora, matične ploče i grafičke kartice, a nakon ovoga biraju se hard diskovi i ostale komponente. Međutim, jedan od najvažnijih delova računara, od kog često zavisi stabilnost i pouzdanost sistema, često ne zavređuje dovoljno razmišljanja i predstavlja komponentu na kojoj se štede pare. U pitanju je napajanje.

Simptomi loše izabranog napajanja su mnogi, a najčešće se manifestuju nemogućnošću uključivanja računara ili izrazito nestabilnim radom računara. Pored toga, loš kvalitet napajanja može izazvati pregorevanje kako samog napajanja tako i pojedinih komponenti računara.

Prilikom izbora napajanja postoji nekoliko stvari na koje treba obratiti pažnju. Na prvom mestu je njegova snaga. Jedini merodavni podaci o snazi napajanja se nalaze na deklaraciji samog uređaja (nalepnici) i izraženi su u vidu maksimalne struje koju napajanje može da pruži uređajima. Pošto napajanje pruža nekoliko izlaznih napona, maksimalne struje se daju za svaki napon pojedinačno. Nazivna snaga se obično računa kao zbir snaga svih izlaza. Najopterećeniji izlaz napajanja je onaj koji daje napon od 12 V tako da treba izabrati napajanje koje na ovom izlazu može dati najveću struju.

Pri određivanju potrebne nazivne snage treba poslušati preporuke proizvođača procesora, matične ploče i grafičke kartice. Pošto su ova tri uređaja najjači potrošači u računarskom sistemu, proizvođači redovno daju ove podatke u pratećoj dokumentaciji. U tabeli koju nudimo uz ovaj tekst naveli smo snage pojedinačnih komponenti. Iako se potrebna snaga napajanja može odrediti pomoću ove tabele, treba imati u vidu da snaga koju pojedine komponente razvijaju tokom rada varira pa tako npr. procesori mogu u nekim trenucima znatno nadmašiti date vrednosti. Iako smo se trudili da navedemo najveće moguće vrednosti, na izračunatu snagu je poželjno dodati još 30%, sigurnosti radi.

Pored toga, napajanje mora da bude i dovoljno kvalitetno kako bi moglo da podnese dugotrajno veliko opterećenje, kao i nasilne promene u električnoj mreži (padovi napona i naponski udari) i u samom računaru (uključivanje). Nažalost, deklaracija napajanja ne sadrži nikakve podatke iz kojih bi se mogao izvesti zaključak o kvalitetu tako da se moramo poslužiti empirijskim metodama. U ove metode pre svega spada raspitivanje o iskustvima drugih korisnika i renomeu proizvođača. Drugi kriterijum je cena: skuplja napajanja su po pravilu bolja jer sadrže više delova koji su uglavnom i kvalitetniji. Na kraju, moguće je i uporediti napajanja po težini prilikom kupovine. Teža napajanja imaju masivnije hladnjake i više kondenzatora i drugih komponenti kako bi što bolje stabilizovala napone.

Bojan ŽIVKOVIĆ

Snaga tipiènih raèunarskih komponenti (W)
Procesori
(S462 FSB266 Thorton) Athlon XP 2400+
41,9
(S462 FSB333 Thorton) Barton XP 2500+
46,7
(S462 FSB333 Thorton) Barton XP 2700+
47,7
(S462 FSB333 Thorton) Barton XP 2800+
49,1
(S462 FSB333 Thorton) Barton XP 3000+
50,30
(S462 FSB400 Thorton) Barton XP 3000+
57,6
(S462 FSB400 Thorton) Barton XP 3200+
59,8
(S478 FSB400 Willamette) Pentium 4 2,4 GHz
34,5
(S478 FSB533 Northwood) Pentium 4 3,06 GHz
57,0
(S478 FSB800 Northwood) Pentium 4 2,4 GHz
48,3
(S478 FSB800 Northwood) Pentium 4 2,6 GHz
51,9
(S478 FSB800 Northwood) Pentium 4 2,8 GHz
53,9
(S478 FSB800 Northwood) Pentium 4 3,0 GHz
56,2
(S478 FSB800 Northwood) Pentium 4 3,2 GHz
58,3
(S478 FSB800 Northwood) Pentium 4 3,4 GHz
60,2
(S478 FSB800 Precott) Pentium 4 3,0E GHz
59,3
(S478 FSB800 Precott) Pentium 4 3,2E GHz
60,6
(S478 FSB800 Precott) Pentium 4 3,4E GHz
62,6
(S478 FSB800 Prestonia) Pentium 4 EE 3,2 GHz
58,4
(S478 FSB800 Prestonia) Pentium 4 EE 3,4 GHz
61,4
(S754 HTT800 Clawhammer C0) Athlon 64 3400+
52,9
(S754 HTT800 Clawhammer CG) Athlon 64 3400+
50,3
(S775 FSB800 Gallatin) Pentium 4 EE 3,4 GHz
83,9
(S775 FSB800 Prescott 046 D0) Pentium 4 550
92,7
(S775 FSB800 Prescott 046 E0) Pentium 4 550
91,1
(S775 FSB800 Prescott 046 E0) Pentium 4 570
104,5
(S775 FSB800 Prescott 048 D0) Pentium 4 540
90,6
(S775 FSB800 Prescott 048 D0) Pentium 4 560
96,6
(S775 FSB800 Prescott 048 E0) Pentium 4 540
87,8
(S775 FSB800 Prescott 048 E0) Pentium 4 560
92,7
(S775 FSB800 Prescott 04A D0) Pentium 4 540
72,3
(S775 FSB800 Prescott 04A D0) Pentium 4 550
73,6
(S939 HTT1000 Clawhammer) Athlon 64 4000+
75,5
(S939 HTT1000 Clawhammer) Athlon 64 FX-53
75,5
(S939 HTT1000 Clawhammer) Athlon 64 FX-55
75,8
(S939 HTT1000 Newcastle) Athlon 64 3400+
56,1
(S939 HTT1000 Newcastle) Athlon 64 3500+
56,4
(S939 HTT1000 Newcastle) Athlon 64 3800+
60,3
(S939 HTT1000 Winchester) Athlon 64 3000+
28,8
(S939 HTT1000 Winchester) Athlon 64 3200+
30,0
(S939 HTT1000 Winchester) Athlon 64 3500+
31,4

Snaga tipiènih raèunarskih komponenti (W)
Grafièke kartice
ATI RADEON X800 XT PE @ 525/1150
63,2
ATI RADEON X800 XT PE @ 550/1250
65,88
ATI RADEON X800 Pro @ 475/900
48,2
ATI RADEON X800 Pro @ 530/1180
55,47
ATI RADEON 9800 XT @ 412/730
60,27
ATI RADEON 9800 XT @ 470/840
67,71
ATI RADEON 9800 Pro @ 380/680
47,25
ATI RADEON 9800 Pro @ 440/760
52,82
ATI RADEON 9600 XT @ 500/680
22,72
ATI RADEON 9600 XT @ 600/850
24,26
ATI RADEON 9600 Pro @ 400/600
18,38
ATI RADEON 9600 Pro @ 450/760
19,75
nVidia GeForce 6800 Ultra @ 400/1100
72,09
nVidia GeForce 6800 Ultra @ 440/1250
76,55
nVidia GeForce 6800 GT @ 350/1000
55,39
nVidia GeForce 6800 GT @ 420/1150
64,35
nVidia GeForce 6800 @ 350/700
38,8
nVidia GeForce 6800 @ 375/900
40,38
nVidia GeForce FX 5950 Ultra @ 475/950
73,54
nVidia GeForce FX 5950 Ultra @ 500/1050
78,8
nVidia GeForce FX 5900 Ultra @ 450/850
59,17
nVidia GeForce FX 5900 Ultra @ 455/880
61,16
nVidia GeForce FX 5700 Ultra @ 475/900
46,4
nVidia GeForce FX 5700 Ultra @ 530/1000
48,41
nVidia GeForce FX 5700 @ 425/550
24,61
nVidia GeForce FX 5700 @ 470/660
25,81
 
Ostali ureðaji
Matièna ploèa sa integrisanim periferijama
30,0
DDR RAM modul
10,0
Hard disk
25,0
DVD-RW
30,0
PCI zvuèna kartica
7,0
PCI zvuèna kartica sa Front Panelom
18,0
PCI kartica
5,0
USB ureðaj
5,0
IEEE 1394 (Firewire) ureðaj
8,0
Floppy disk
5,0
Miš
5,0
Tastatura
5,0
Ventilator
5,0
 
 AKCIJE
World Summit Award

 AKTUELNOSTI
Borba protiv piraterije

 PRIMENA
Amaterska astro-fotografija

 KOMPJUTERI I FILM
„Fantastična četvorka”
„Noćna straža”
„Ostrvo”

 SERVIS
Izbor napajanja
Šta mislite o ovom tekstu?
Zašto i kako preći na GNU/Linux (2)
Home / Novi brojArhiva • Opšte temeInternetTest driveTest runPD kutakCeDetekaWWW vodič • Svet igara
Svet kompjutera Copyright © 1984-2018. Politika a.d. • RedakcijaKontaktSaradnjaOglasiPretplata • Help • English
SKWeb 3.22
Opšte teme
Internet
Test Drive
Test Run
PD kutak
CeDeteka
WWW vodič
Svet igaraNaslovna stranaPrethodni brojeviOpšte informacijeKontaktOglašavanjePomoćInfo in English

Svet kompjutera