LAKI PINGVINI<>
062017<><>

Arduino: LE diode

Svetleći svet

Tri boje za ceo spektar

Kao što se već može da se zaključi iz naziva, LE diode su varijanta „običnih” dioda čija je funkcija da dozvole kretanje elektriciteta samo u jednom pravcu. Kroz PN sloj struja protiče od anode (p) i kreće se prema katodi (n). Elektroni i šupljine se kreću jedni prema drugima i u trenutku sudara elektroni prelaze na niži energetski nivo, pri tome oslobađajući energiju u obliku fotona. Šematske oznake dioda i LE dioda su veoma slične i razlikuju se u dve male strelice koje simbolizuju izlučenje svetlosti.

...

(ostatak teksta trenutno nije dostupan on-line)

Igor S. RUŽIĆ

 
SparkyLinux 4.5.2
Windows Subsystem for Linux
Arduino: LE diode
Home / Novi brojArhiva • Opšte temeInternetTest driveTest runPD kutakCeDetekaWWW vodič • Svet igara
Svet kompjutera Copyright © 1984-2015. Politika a.d. • RedakcijaKontaktSaradnjaOglasiPretplata • Help • English
SKWeb 2.54
Opšte teme
Internet
Test Drive
Test Run
PD kutak
CeDeteka
WWW vodič
Svet igaraNaslovna stranaPrethodni brojeviOpšte informacijeKontaktOglašavanjePomoćInfo in English

Svet kompjutera