PHONE ZONE<>
052011<><>

DriveShaft 1.10

Lepo kaže autor DriveShafta da je automobil kao kasica-prasica koju nikad ne možete da otvorite. Samo ulažete, ulažete i ulažete novac, a vreme za naplatu nikad ne dolazi – kao da đenge spuštate u rupu bez dna. Kada prodajete automobil ili ga šaljete u staro gvožđe, ukoliko vas neko upita koliko ste novca u njega uložili, teško da ćete uspeti da date tačan odgovor. DriveShaft je programska alatka koja tu uskače u pomoć i, bar na papiru, nudi sistem koji će pomoći da pratite svoja „ulaganja” i na kraju dobijete precizan pregled troškova.

Program služi za praćenje kako troškova koji su nastali kao posledica opravki i kupovine rezervnih delova tako i onih generisanih tehničkim pregledima i registracijama, odnosno kupovinom goriva. Na početku će se od vas tražiti da upišete naziv automobila, registracionu oznaku i trenutnu kilometražu kako bi se napravio novi unos u bazi. Istovremeno možete „pratiti” više automobila kojima se lako pristupa iz glavnog menija, a tu su i opcije za izbor mernih jedinica (potrošnja, kapacitet rezervoara, valuta plaćanja...), načina prikaza datuma, te funkcija za eksportovanje i importovanje podataka.

DriveShaft praktično ima dve oblasti. Jedna služi za rad sa gorivom (Fuel), dok je druga (Operations) zadužena za praćenje svih ostalih vrsta troškova. Troškovi za gorivo unose se tako što korisnik definiše trenutnu kilometražu, upisuje broj sipanih litara, odnosno jediničnu cenu koja važi u tom momentu. Alternativno, može se uneti i broj kilometara koji se očekuje da će se preći kako bi se računala potrošnja (ovo može naknadno da se izmeni radi tačnosti). Ostavljeno je i polje za upis komentara, gde se može navesti na kojoj ste pumpi sipali gorivo, te koji je tip pogonskog sredstva bio u pitanju (program ne pravi razliku između klasičnog benzina, dizela ili TNG-a). Nažalost, iako postoje dva načina za pregled unetih podataka, nijedan od njih ne daje vam podatak o potrošenom novcu. Sumarni prikaz će na ekranu ispisati broj pređenih kilometara, prosečnu potrošnju, baš kao i ukupan broj sipanih litara. Pored toga, možete pozvati u pomoć grafik na kojem će se iscrtati prosečna potrošnja.

Iz sekcije Operations možete raditi dve stvari. Prva je, jasno, definisanje troškova nastalih zamenom delova. Opet se upisuju kilometraža, datum, vrsta posla, te cena koštanja. Program u bazi sadrži neke osnovne poslove kao što su zamena ulja, redovan servis, promena rashladne tečnosti, ugrađivanje novih filtera i slično, mada postoji i stavka Other koja dozvoljava upis troškova i poslova po sopstvenom nahođenju. Druga stvar koja se odavde može raditi jeste definisanje podsetnika koji će vas obaveštavati o predstojećim servisima ili približavanju datuma registracije.

DriveShaft je relativno mlad projekat. Da program ima potencijala, u to smo se uverili, ali da bismo mogli da ga preporučimo, autor će morati u skorije vreme da ubaci opciju koja će uredno sabirati i sortirati načinjene troškove. Bez toga, DriveShaft će biti samo digitalna zamena za običan papir i olovku.

Vladimir PISODOROV

 
Nokia E7
Huawei Ideos S7 Slim
Blueberry NetCat, Eken ePad MID M701 i M010
LG Optimus 2X
LogMeIn Ignition
DriveShaft 1.10
Šta mislite o ovom tekstu?
Nokia Sleeping Screen
PhoneTorch LED Flashlight

Platforma:
Windows Mobile 5/6/6.1/6.5, .Net Compact Framework 3.5
Veličina:
2,6 MB
Cena:
program je besplatan
Adresa:
www .genec .eu /driveshaft .aspx
Home / Novi brojArhiva • Opšte temeInternetTest driveTest runPD kutakCeDetekaWWW vodič • Svet igara
Svet kompjutera Copyright © 1984-2018. Politika a.d. • RedakcijaKontaktSaradnjaOglasiPretplata • Help • English
SKWeb 3.22
Opšte teme
Internet
Test Drive
Test Run
PD kutak
CeDeteka
WWW vodič
Svet igaraNaslovna stranaPrethodni brojeviOpšte informacijeKontaktOglašavanjePomoćInfo in English

Svet kompjutera