LAKI PINGVINI<>
042010<><>

SpeedCrunch 0.10.1

Lomilica za funkcije

Kalkulator je alat koji upotrebljava mnogo ljudi i koji je prosto nezaobilazan i nezamenljiv u svakodnevnom radu, pa su tako i programi za ovu namenu sastavni deo većine modernih operativnih sistema. Iako je svrha i namena ovih programa jednostavna, njihovu upotrebnu vrednost ne bi trebalo uzimati zdravo za gotovo. Ovo najbolje znaju oni koji koriste napredne funkcije ovih alata i profesionalno se bave poslom u kome je kalkulator glavno oruđe i sredstvo za rad. Oni koji prilikom rada ne idu dalje od četiri osnovne računske operacije i eventualne upotrebe tastera „M” možda i nisu svesni toga šta je sve u mogućnosti da uradi jedan naizgled trivijalan program kao što je kalkulator.

Dobar primer jednog kalkulatora sa naprednim funkcijama je i SpeedCrunch (iako ime verovatno ne asocira na njegovu namenu), koji vam ovom prilikom predstavljamo. Instalacija se svodi na upotrebu menadžera paketa vaše distribucije pošto je ova aplikacija dostupna za većinu poznatih, a ukoliko se desi da je nema, instalacija iz izvornog kôda je relativno laka i svodi se na nekoliko komandi (cmake, make, make install) uz uslov postojanja odgovarajućih Qt (min 4.3) i CMake (min 2.4.4) biblioteka i alata. Postoji i opcija upotrebe „klik” paketa, ali strana za preuzimanje nije bila dostupna u toku pisanja teksta, te nismo u mogućnosti da prenesemo iskustva sa tim načinom instalacije.

Prvim pokretanjem dobijamo standardan izgled jednog programa koji je zadužen za poslove kalkulatora, ali ulaskom u padajuće menije evidentno je to da ova aplikacija može mnogo više. Pre svega, moguće je aktivirati nekoliko dodatnih jezičaka sa sadržajem koji se najviše koristi, kao što su razne matematičke i druge funkcije, fizičke konstante, promenjive (koje možete i sami definisati), kao i pregled istorije unosa i deo sa primerima za rad sa programom. Raspored i položaj ovih tabova apsolutno je proizvoljan, pa oni mogu da budu deo glavnog prozora aplikacije ili samostalni plutajući prozori, pri čemu se manipulacija obavlja jednostavnom metodom „drag & drop”.

Konkretan rad sa programom moguć je ili pokazivačem miša i izborom željene opcije ili, što će iskusniji korisnici verovatno ceniti, direktnim upisivanjem sintakse u odgovarajuću radnu liniju. Ovde SpeedCrunch daje svoj maksimum pošto je primenjen metod poznat sa čuvenih Unix školjki (shell) kao što je bash. U toku unosa program će nuditi moguće završetke, uneta sintaksa će radi preglednosti biti obojena, a automatska korekcija i zatvaranje otvorenih zagrada, kao i istorija dostupna na kursorske tastere se podrazumevaju. Takođe, tokom upisivanja pojavljuje se i trenutni međurezultat, tako da je ceo koncept podređen efikasnom radu sa tastaturom kako bi se što lakše i brže obavljao unos i obrada podataka. Pored osnovnih i naprednih matematičkih operacija, SpeedCrunch može da „svari” i trigonometrijske funkcije, statističke i logičke operacije, kombinatoriku i sve to u klasičnom decimalnom, binarnom, oktalnom i heksadecimalnom zapisu. Program podržava i sesije, njihovo snimanje i učitavanje, pa je moguće duže proračune raditi u nekoliko etapa ili na više lokacija.

Stabilnost programa nije bila problem u toku testiranja, a nismo primetili ni neke bugove koji bi negativno uticali na naš utisak. Opcije implementirane u program rade bez problema, a izvesno poboljšanje moglo bi da bude uvođenje mogućnosti iscrtavanja grafika funkcije, što bi ovom programu dodatno povećalo i ovako visok stepen upotrebljivosti. Pored svih (ne)nabrojanih prednosti, možemo još napomenuti i to da je razvoj ove aplikacije veoma aktivan i da se programeri trude da uvedu inovacije koje korisnici preko web strane projekta predlažu. Apsolutna preporuka.

Goran STRIČIĆ

 
SpeedCrunch 0.10.1
Šta mislite o ovom tekstu?
Anjuta 2.28
Kdenlive 0.7.7.1
HandBrake 0.9.4
GNOME 3.0
Scan Tailor 0.9.7.2

Platforma:
GNU/Linux, Mac OS X, Windows
Licenca:
GNU GPLv2
Veličina:
1,6 MB download; 2,5 MB na HD-u
Cena:
program je besplatan
Adresa:
www .speedcrunch .org
Home / Novi brojArhiva • Opšte temeInternetTest driveTest runPD kutakCeDetekaWWW vodič • Svet igara
Svet kompjutera Copyright © 1984-2018. Politika a.d. • RedakcijaKontaktSaradnjaOglasiPretplata • Help • English
SKWeb 3.22
Opšte teme
Internet
Test Drive
Test Run
PD kutak
CeDeteka
WWW vodič
Svet igaraNaslovna stranaPrethodni brojeviOpšte informacijeKontaktOglašavanjePomoćInfo in English

Svet kompjutera