PD KUTAK<>
012009<><>

Samostalni Twitter klijenti

U oktobarskom broju opisali smo ekstenzije za Firefox koje omogućavaju upravljanje Twitter nalozima. Da podsetimo, Twitter je web servis koji spada u grupu mikro-bloging servisa i omogućava objavljivanje kratkih informativnih poruka dužine do 140 karaktera. Poruke može da vidi svaki posetilac ako je nalog javan, odnosno samo prijatelji kojima ste dozvolili da vide vaše poruke. Naravno, neizostavna privatna prepiska putem tzv. Direct Messagesa (skraćeno DM) postoji i kod ovog servisa. Ovog puta nećemo elaborirati zašto je Twitter koristan i čemu sve može da posluži, već ćemo se koncentrisati na samostalne klijente koji rade pod Windowsom i omogućavaju upravljanje Twitter nalozima.

TweetDeck 0.20b

 
TweetDeck je Adobe AIR aplikacija. Prilikom prvog pokretanja potrebno je uneti podatke za pristup svom Twitter nalogu, dakle korisničko ime i lozinku, i moguće je koristiti samo jedan nalog na jedino podržanom servisu Twitter.

Po prijavljivanju na nalog otvara se (za Twitter klijente potpuno novi raspored) prozor sa tri kolone, koje sadrže odeljke All Tweets, Replies i Direct Messages. Polje za pisanje poruke nije stalno vidljivo i nalazi se na vrhu prozora celom širinom, a poziva se klikom na dugme sa sličicom balončića, odnosno onoga za repliku ili DM. Obradovala nas je mogućnost skraćivanja dugih URL adresa pomoću čak 13 servisa, dok je kao uslužna mogućnost ponuđeno slanje slika na TwitPic.

Na prva dva gore pomenuta odeljka omogućene su akcije retwitt, replika, DM i dodavanje twitta u favorite, dok je uklanjanje poruka omogućeno za lične i privatne poruke. Dakle, sve što nudi zvanična web aplikacija po pitanju upravljanja porukama nudi i TweetDeck.

Podešavanje intervala osvežavanja može se odrediti za svaku vrstu poruka, moguće je izabrati željene boje interfejsa ako podrazumevana crna tema ne zadovoljava korisnikove afinitete.

Twhirl 0.8.6

 
Twhirl je takođe Adobe AIR aplikacija. Prilikom pokretanja potrebno je uneti podatke za pristup nalogu, kojih može biti i više od jednog, a pored Twittera podržani su još i servisi identi.ca">identi.ca, laconi.ca, Friendfeed i Seesmic, dok se twittovi mogu slati i na Pownce i Jaiku naloge.

Po prijavljivanju na nalog otvara se prozor karakterističan za Twitter klijente – jedna kolona. Pomoću dugmadi na dnu prozora mogu se izabrati odeljci Home (All Messages), Replies i Direct Messages, ali to nije sve. Twhirl omogućava pristup arhivi poslatih twittova u odeljku Archive, pregled omiljenih twittova u Favorites, uvid u spisak prijatelja i osoba koje vas prate (Friends/Followers), traženje kontakata i dodavanje novih prijatelja (Lookup), kao i pretraživanje svih twittova u odeljku Search. Višelinijsko polje za pisanje poruke podrazumevano je vidljivo i nalazi se na dnu prozora, ali se može isključiti i/ili premestiti na vrh prozora. Broj preostalih karaktera do pune dužine poruke prikazuje se sa desne strane polja za pisanje poruke. Na istom mestu je i dugme za slanje slike na TwitPic i skraćivanje dugih URL adresa preko jednog od ponuđena tri servisa.

U odeljku Home preko dugmadi na avataru kontakta dostupne su akcije retwit, replika, DM i dodavanje twitta u favorite, dok su za lične i privatne poruke omogućena dugmad za uklanjanje i slanje DM-a. Obaveštavanje o novopristiglim porukama vrši se preko popup balončića u donjem desnom uglu, kao i zvučnim signalom, što se može promeniti i/ili isključiti. U podešavanjima programa moguće je odrediti interval osvežavanja, a podrazumevano je 40 osvežavanja na sat.

Ako korisnik „ne miriše” podrazumevanu cyan temu radnog okruženja, postoji nekoliko predefinisanih tema, a moguće je zadati i sopstvene boje. Kada smo već kod vizuelne note, valja pomenuti to da Twhirl nudi mogućnost izbora stila i veličine fonta. U systrayu se nalazi ikonica za pristup menadžeru naloga, otvaranje predefinisanog naloga...

Tweetr 3.4

 
Tweetr je još jedan Adobe AIR program. Prilikom prvog pokretanja potrebno je uneti podatke za pristup nalogu. Moguće je definisati samo jedan nalog, i to samo na Twitteru.

Tweetr, kao i Twhirl, ima uobičajeni raspored u jednoj koloni, ali je daleko jednostavniji i siromašniji po pitanju opcija. Prikazuje odeljke All Messages, Replies i Direct Messages. Polje za unos teksta je visine jedne linije, uvek vidljivo i smešteno na dnu prozora. Broj preostalih karaktera do pune dužine poruke prikazan je u titlebaru, a duge URL adrese skraćuje preko servisa hurl.ws. Omogućava slanje slika i datoteka na servis Tw3t.com. Za sve poruke, uključujući lične i privatne, od akcija omogućava jedino repliku i DM. O novopristiglim porukama korisnika obaveštava popup balončićem, u gornjem desnom uglu, i zvučnim signalom, što je moguće promeniti i/ili isključiti.

Interval osvežavanja nije moguće podesiti i zakucan je na 100 osvežavanja po satu. Od štelovanja „sitnih crevca” sa Tweetrom nema ništa – moguće je jedino podesiti veličinu fonta, dok je sve ostalo, uključujući i boje, nepromenljivo.

Posty 1.6

Posty takođe spada u grupu Adobe AIR programa. Prilikom prvog pokretanja potrebno je uneti podatke za pristup nalogu. Pored Twittera, omogućava upravljanje nalozima na servisima Jaiku, Pownce, Tumblr, Friendfeed i identi.ca, ali je moguće definisati samo jedan nalog po servisu.

Po prijavljivanju na nalog odeljak sa servisom izgleda uobičajeno, tačnije skoro uobičajeno. Radno okruženje organizovano je u jednu kolonu, sa dostupnim odeljcima Home (All Messages), Replies i Direct. Pored ovih, postoje i odeljci Everyone za prikaz javne liste twittova i Search za pretraživanje javne liste twittova za ključnim rečima. Ono što je kod Postyja drugačije nego kod drugih twitter klijenata jeste to što se polje za unos poruka nalazi na kartici Posty, koja se dobija klikom na ikonicu grupe balončića, dakle preko spiska poruka. Omogućeno je skraćivanje dugih URL adresa pomoću servisa is.gd.

Od akcija ponuđeni su otvaranje profila u web browseru, dodavanje twitta u favorite, replika i retwit. Za privatne poruke dostupna je i akcija za uklanjanje, a tamo se nalazi i dugme za pisanje DM-a. Nažalost, u odeljku Home nema dugmeta za slanje DM-a, pa se valja ručno poslužiti sintaksom d <nadimak> <poruka>. Obaveštavanje o novopristiglim porukama obavlja se putem popup prozorčića, u gornjem desnom uglu, i zvučnog signala, koji je podrazumevano isključen.

Moguće je odrediti interval osvežavanja javnih i poruka od prijatelja, a podrazumevano je osvežavanje na tri minuta. Od vizuelnog ulepšavanja dostupne su jedino opcije za promenu boje teksta i veličinu fonta.

Witty 1.9.0

Witty je jedini igrač na našem testu koji ne koristi Adobe AIR, već .NET platformu. Pri prvom pokretanju Wittyja potrebno je uneti podatke za pristup Twitter nalogu. Witty omogućava upravljanje samo jednim Twitter nalogom i ne podržava druge servise.

Raspored programa je uobičajen za Twitter klijente – sve je u jednoj koloni i neodoljivo podseća na Windows Messenger Live. Dostupni su odeljci Recent (All Messages), Replies, User (arhiva poruka koje je poslao korisnik) i Messages (Direct Messages). Polje za unos teksta nije vidljivo dok se ne klikne na široko dugme Update na dnu prozora. Podatak o broju preostalih karatera do pune poruke prikazuje se desno od polja za unos poruke, a duge URL adrese skraćuju se pomoću servisa tinyurl.com. Na prvi pogled nigde nikakvih dugmadi za uobičajene akcije nad twittovima, ali su one ipak tu i dobijaju se desnim klikom na polje twitta ili pritiskanjem odgovarajuće kombinacije tastera. U popup meniju nalaze se akcije za repliku, DM, uklanjanje, retwit, osvežavanje i uklanjanje svih twitova. Obaveštavanje o novopristiglim porukama obavlja se preko zvučnog signala i popup oblačića u donjem desnom uglu.

Interval između dva osvežavanja moguće je podesiti, a podrazumevana vrednost je pet minuta. U podešavanjima je moguće izabrati jednu od tri predefinisane teme radnog okruženja, a o podešavanju boja i fontova nema ni govora.

• • •

Što se testiranih samostalnih Twitter klijenata tiče, možemo izvesti zaključak da je najpotpuniji onaj koji nudi najviše Twhirl. Operiše sa više Twitter naloga, a može i da upravlja sa nekoliko drugih mikro-bloging servisa, izgled mu je prilagodljiv, period osvežavanja i način obaveštavanja o novopristiglim porukama takođe, a dodatne mogućnosti za upravljanje kontaktima još jedan su plus u preporuci. TweetDeck je takođe zanimljiv, s obzirom na drugačiji pristup u smislu „sve vidi odmah” i pozamašnom listom od čak 13 servisa za skraćivanje dugih URL-ova. Ako ste neko kome nisu potrebne sve te đakonije, tu su Tweetr i Witty, ako baš ne volite Adobe AIR. Jedno je sigurno – nesrećni Posty nas ni izgledom ni (ne)lakoćom upotrebe nije oduševio.

Aleksandar UROŠEVIĆ

NazivAdresaVeličina, na HD-uPodržani servisiViše nalogaSkraćivanje URL-a (broj servisa)Akcije
TweetDeck 0.20bwww.tweetdeck.com958 KB, 1,04 MBTwitterneDa (13)sve*
Twhirl 0.8.6www.twhirl.org994 KB, 1,07 MBTwitter, identi.ca, laconi.ca, Friendfeed, Seesmic, Pownce, JaikudaDa (3)sve
Tweetr 3.4www.tweet-r.com796 KB, 1,16 MBTwitterneDa (1)Reply, DM
Posty 1.6spreadingfunkyness.com/posty1,6 MB, 2,71 MBTwitter, Jaiku, Pownce, Tumblr, Friendfeed, identi.caneDa (1)sve
Witty 1.9.0code.google.com/p/wittytwitter1,2 MB, 4,11 MBTwitterneDa (1)sve
* - „Sve” podrazumeva: reply, retwitt, DM, favorite, delete
 
Google Picasa 3
Perspective Pilot 2.1
ExifPro 1.0.4
36-Image Converter 4.4
ZTreeWin 1.74
Prevent Restore 1.3
Samostalni Twitter klijenti
Šta mislite o ovom tekstu?
Photo! Web Album 1.2
Abdio PDF Editor 9.2
Pixelformer 0.9.6.1 RC1
Home / Novi brojArhiva • Opšte temeInternetTest driveTest runPD kutakCeDetekaWWW vodič • Svet igara
Svet kompjutera Copyright © 1984-2018. Politika a.d. • RedakcijaKontaktSaradnjaOglasiPretplata • Help • English
SKWeb 3.22
Opšte teme
Internet
Test Drive
Test Run
PD kutak
CeDeteka
WWW vodič
Svet igaraNaslovna stranaPrethodni brojeviOpšte informacijeKontaktOglašavanjePomoćInfo in English

Svet kompjutera