AKTUELNOSTI<>
042007<><>

Obrazovni softver u nastavi

Perice, ne četuj na času

Izgleda da je na vidiku upgrade serije viceva sa omiljenim junakom iz učionice koji će uključiti doživljaje na kompjuteru...

Iako državni organi slabo ili nikako učestvuju u organizaciji, sve više obrazovnih i naučnih ustanova koristi prednosti računara u cilju osavremenjivanja i modernizovanja nastave. Učionice, biblioteke i amfiteatri polako prerastaju u multimedijalne centre te se usmeno izlaganje i ruke prljave od krede i sunđera polako sele u istoriju. Sve su prisutniji prenosni računari, projektori i edukativni softver. A kakva je uopšte ponuda tog softvera?

Perice, kaži jedan primer za edukativni softver

Na domaćem tržištu je sve više raznovrsnog i kvalitetnog edukativnog softvera. Elektronski atlasi, enciklopedije, udžbenici i ostala multimedijalna izdanja sve se više nameću kao neophodna dopunska nastavna sredstva. Obrazovni programi u elektronskoj formi Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva i Multisofta ističu se kako kvantitetom izdanja tako i kvalitetom sadržaja. O mnogim izdanjima Multisofta, kao što su na primer Vesela matematika, Gramatika, Fizika, Zemlja i CeDe bukvar, bilo je reči u prethodnim brojevima „Sveta kompjutera”. Zemlja 2005 i Geografija 6 na zanimljiv multidisciplinaran način, kratkim filmovima i etno muzikom vode čitaoce kroz zanimljive predele, upoznaju ih sa istorijskim činjenicama i tajnama umetnosti, uz pregršt interesantnih detalja. Stara Grčka približava svet antike pomoću brojnih ilustracija. Tu su odabrani citati iz izvornih tekstova, rečnik pojmova, mitologija i interaktivne mape (moguće je ispod mape starog sveta podvući mapu 21. veka radi poređenja). Vesela matematika 2 nastoji da mališane provede kroz gradivo drugog razreda osnovne škole preko igre „Ne ljuti se čoveče”. Matematika se tako može učiti u društvu kroz igru koja se razvija preko tačno rešenih zadataka.

Međutim, kreće se i u agresivniji „napad” na prihvatanje interaktivne edukacije. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva planira da obogati postojeću kolekciju softvera za učenje jezika, Popularne geografije i Popularne istorije, tako što će ubuduće uz svaki udžbenik isporučivati i prateći multimedijalni CD. Ovi digitalni sadržaji prate program nastave od prvih koraka u savlađivanju azbuke i brojeva do najkompleksnijih koji pokrivaju relevantna područja prirodnih i društvenih nauka.

Perice, skini taj povez preko jednog oka

Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije za svaki izdat softverski paket traži mišljenje Zavoda za unapređenje obrazovanja. Na osnovu stručnih analiza, izdaje se preporuka za korišćenje ovih pomoćnih programa u nastavi. Trebalo bi imati u vidu da pri samoinicijativnom izboru učila ne dođe do povreda autorskih prava i neovlašćenog korišćenje programa.

Situacija je daleko povoljnija kad je u pitanju slobodni softver jer postoji veliki broj edukativnih Linux distribucija koje su prilagođene različitim naučnim disciplinama. Prema rečima Vedrana Vučića, predsednika upravnog odbora Linux centra, projekat koji je za sada prihvatilo nekoliko škola u Srbiji predviđa korišćenje, distribuciju i afirmaciju slobodnog softvera u obrazovanju. Veliki broj programa dolazi sa višejezičkom podrškom i prevodom na srpski jezik. Vodi se računa i o učenicima sa posebnim potrebama pa postoje posebno pripremljeni programi za slepe i decu sa oštećenim sluhom. Korišćenje „live” distribucija koje se ne moraju instalirati na hard disk, već se pokreću sa CD-ROM-a ili USB-a omogućava profesorima i učenicima da kod kuće dobiju uslove kao i na času (u učionici) i da razmenjuju predavanja. Vigyaan je distribucija zasnovana na Knoppixu sa velikim brojem programa i alatki specijalizovanih za biologiju i hemiju. Tu su alatke za grafički prikaz proteina, biomolekularnu vizuelizaciju (sa slikama u visokoj rezoluciji) i kvantnomehaničke kalkulacije. Dinamičnim prikazima i amimacijama koje aktiviraju više čula povećava se zainteresovanost za naučna istraživanja. Quantian i Xplora takođe su „live” DVD distribucije koje na više od 7 GB objedinjuju kolekciju naučnog i predavačkog softvera. Edubuntu je posebno izdanje za edukaciju zasnovano na popularnom i široko rasprostranjenom Ubuntu. Tu su još Boreas za elektroniku, Kaboot science i mnogi drugi. Više informacija o ovim distribucijama može se dobiti na adresi www.gnulinuxcentar.org. U repozitorijumima na Internetu nalazi se veliki broj java apleta kojima se može dočarati sve, od trodimenzionalne molekularne veze do izgleda galaksija. Radoznali korisnici verni Windows okruženju mogu koristiti WinOSS – multiplatformski CD koji radi i pod Linuxom i pod Windowsom.

Perice, postoji Velebit, a ne Velebajt

 
Uvek govorimo o kompjuterski neukim profesorima i nedostatku sredstava, ali je pored toga najozbiljnija prepreka masovnijem korišćenju računara u nastavi nedostatak pravih informacija o pomoćnim učilima i programima koji se mogu koristiti u nastavi. U svakom slučaju, Ministarstvo prosvete bi moralo da inicira još veći broj aktivnosti poput nedavno realizovanog programa pod nazivom „Računari u nastavi” koji je imao cilj da obuči nastavnike osnovnih i srednjih škola za primenu računara u kreiranju i prezentaciji nastavnih jedinica. Sami nastavnici su istakli da im od ovakvih obrazovnih paketa u nastavi najviše mogu koristiti molekularni modeli u organskoj hemiji, vizuelizacija grafika trigonometrijskih funkcija, simulacija evolucije zvezda ili virtuelne laboratorije jer je u njima moguće simulirati opasne i skupe eksperimente.

Da uvek ima mesta poboljšanjima, pokazuje i projekat Web eksperimenata. Korišćenjem učenja na daljinu, škole širom sveta povezuju se putem Interneta sa dobro opremljenim istraživačkim centrima i laboratorijama. Ovom metodom se omogućava izvođenje pravih eksperimenata na udaljenim lokacijama, a rezultati se posmatraju preko Web kamera. Robotizovani teleskopi sa daljinskom kontrolom mogu se koristiti za snimanje astronomskih tela. Na taj način škole mogu da koriste skupu opremu i da istražuju tajne univerzuma iz školskih klupa.

Aleksandar PERUNIČIĆ

 
 AKTUELNOSTI
Obrazovni softver u nastavi
Šta mislite o ovom tekstu?
Slobodni softver u javnoj upravi
Projekat Amiga Samantha

 NA LICU MESTA
CeBIT 2007, Hanover
Red Hat Enterprise Linux 5 promocija
Takmičenje „<ecode>”
Sony Playstation 3 promocije
Asbis - Toshiba promocija

 SERVIS
Lokalizacija programa (na primeru Windows Viste)
Home / Novi brojArhiva • Opšte temeInternetTest driveTest runPD kutakCeDetekaWWW vodič • Svet igara
Svet kompjutera Copyright © 1984-2018. Politika a.d. • RedakcijaKontaktSaradnjaOglasiPretplata • Help • English
SKWeb 3.22
Opšte teme
Internet
Test Drive
Test Run
PD kutak
CeDeteka
WWW vodič
Svet igaraNaslovna stranaPrethodni brojeviOpšte informacijeKontaktOglašavanjePomoćInfo in English

Svet kompjutera