CeDeTEKA<>
121998<><>

A World of Animals

U ovogodišnjoj produkciji američke distributerske kuće „CounterTop Software” najznačajnije mesto zauzela je prva mešovita CD-ROM kolekcija u istoriji multimedijalnog izdavaštva. Sadržaj paketa A World of Animals sačinjava čak pet različitih enciklopedija svetske faune koje zajedno čine celinu, gradeći najveću i najkompletniju bazu o životinjskim vrstama naše planete. Pri tome, tri programa su produkt američke firme „REMedia”, dok preostala dva nose logotip najpoznatijeg australijskog izdavača „Webster Publishing”.

Na našem tržištu za sada se mogu naći samo tri CD-a iz paketa i to Mammals of Africa, Whales and Dolphins of the World i Birds of the World. Prva dva naslova proizvod su kuće „REMedia” i u osnovi su veoma slični. Storija o afričkim sisarima predstavlja kratak multimedijalni vodič za upoznavanje sa delom prebogate faune Crnog kontinenta. U formi „overview” enciklopedije program je jednostavno koncipiran i obuhvata oko trideset životinjskih vrsta koje su prikazane kroz, nažalost, previše kratak tekst i nešto multimedijalnog materijala (naracija, video inserti, fotografije i mape geografske distribucije). Za navigaciju je najbolje koristiti detaljan indeks pojmova, s obzirom da se preko osnovnih opcija do većine njih ne može doći jer su sadržane u okviru širih članaka koji nisu valjano indeksirani. Sam program je u osnovi veoma kratak, dok daleko najveći deo od 390 MB, koliko je prostora na disku zauzeto, otpada na Quick Time video inserte dosta slabog kvaliteta. Daleko bolje bi bilo da je samo srž programa uz postojećih sedamdesetak sličica u potpunosti prebačeno na hard disk, sa koga bi dostupan kao nekakav brzi vodič ili slično. Ovako, kao samostalna MM aplikacija, program ne može dobiti prelaznu ocenu.

Potpuno drugačija priča prati „Websterov” Birds of the World. Ova raskošna ornitološka enciklopedija bazirana je na proverenom interfejsu koji smo videli u poslednjem izdanju „Websterove” opšte enciklopedije (vidi opis u prošlom broju). Zahvaljujući maksimalno doteranim tehničkim karakteristikama multimedijalni pristup izučavanju ptica dobio je sasvim novu dimenziju. Kroz 266 stranica teksta, 690 fotografija, 54 filmska i 330 zvučnih inserata u visokoj rezoluciji prikazano je više stotina vrsta ptica, kako uobičajenih vrsta koje srećemo svakodnevno, tako i retkih, ugroženih, egzotičnih i bizarnih letača koji se mogu videti samo u pojedinim teško pristupačnim delovima sveta. Sadržaj članaka pokriva najbitnije elemente poznavanja ptica, i to morfologiju i anatomiju, reproduktivne i migratorne cikluse i druge stavke od interesa. Svaka od ovih teza diskutovana je kroz odvojene pasuse čiji obim i informativnost podmiruju potrebe prosečnog čitaoca i ornitologa amatera (pored anglosaksonske, pružena je i latinska nomenklatura ptica). Najviše hvale zaslužuje implementirana podrška za MMX set funkcija koja obezbeđuje ilustracije i video materijal u visokoj rezoluciji i 16-bitnoj paleti, kao i potpuno konfigurabilan interfejs i organizaciju pop-up menija za manipulaciju tekstovima i multimedijalnim materijalom (kopiranje u clipboard, postavljanje slike na Windows desktop, podešavanje veličine prozora i drugo). Zaista pravi program za uživanje koji definitivno predstavlja najbolji naslov u paketu A World of Animals.

Gradimir JOKSIMOVIĆ

 
A World of Animals
Šta mislite o ovom tekstu?
Mulan Animated Storybook
The Journey to Life
Great Italian Painting
Star Wars: Behind The Magic

CD-ROM izdanje ustupio je „Extreme Plato”
Home / Novi brojArhiva • Opšte temeInternetTest driveTest runPD kutakCeDetekaWWW vodič • Svet igara
Svet kompjutera Copyright © 1984-2018. Politika a.d. • RedakcijaKontaktSaradnjaOglasiPretplata • Help • English
SKWeb 3.22
Opšte teme
Internet
Test Drive
Test Run
PD kutak
CeDeteka
WWW vodič
Svet igaraNaslovna stranaPrethodni brojeviOpšte informacijeKontaktOglašavanjePomoćInfo in English

Svet kompjutera